שלוש שנים בדיוק אחרי המיזוג המבטיח בין סאיטקס וקריאו, לאחר שכל אחת
מהחברות איבדה 80%-90% משוויה ונתח השוק המשותף שלהן רק התכווץ, מודה ג’ודי הס,
סגנית נשיא בקריאו, שהמיזוג “לא עלה כל-כך טוב”
 

קרן צוריאל-הררי