ExScite.flower

Illustration: Succari

Earlier in June, a few hundreds ExScite’s got together in Savion (east of Tel Aviv) for a great evening- a trip down memory lane. The letter below in Hebrew, titled “what a fantastic evening”, was sent from Gita Tamari to the organizing committee after the event.
We will later post here additional stories and pictures from the event, as they become available.

 

     איזה ערב יפה, איזה ערב נפלא!!

     להחזיר ולהחיות ולו לשעות ספורות את ימי העבר של סאיטקס.

     זה אושר גדול לראות שזרע החברות והאחווה לא רק נבט, אלא

     השריש והעמיק את הקשר בין העובדים הצעירים שהיינו אז –

     למתבגרים, לפנסיונרים ולקשישים שאנחנו היום. ברוח נשארנו

     צעירים לנצח.

     ההוכחה לכך, היא המפגש אמש. אמנם התגים שענדנו עזרו, אך

     לו רק לרגע. כי מיד הדמות של העבר ניצחה את הפנים של ההווה,

     וזכרונות מימים עברו, הפכו לחווית הווה.

     זה היה לי יום חג. ערב מאושר ושמח, להפגש. להתחבק ולאהוב

     דרך ההווה את הימים ההם.

     אהבתי כל שעה וכל יום בעבודתי בחברה. אהבתי את העובדים

     ורחשתי לכולם את הכבוד והערכה. ימי סאיטקס לגבי זה גחלים

     לוחשות, שבכל פגישה עם חברים ניצתים באש של שמחה ואושר

     מחדש.

     אשרי שזכיתי לעבוד 22 שנים מחיי במקום שהפך עבורי לבית שני,

     מחבק, מעריך ואוהד. אושרי רב עם חברים רבים וטובים כמוכם.

     מקווה שזה לא היה מפגש חד פעמי ונזכה כולנו למפגשים נוספים.

    לעוזי – מבטיחה שאם תגרור אותי שנית למבצע וותיקים, אבוא

    בשמחה. תבורך על היוזמה שהיתה וגם על זו שתבוא.

                                                       שלכם חברה לתמיד

                                                       גיתה תמרי

         7.6.13